összetett állam

Az összetett szerkezetű államok olyan államok, amelyek esetében a főhatalom nem egységes, hanem megosztásra kerül a központi és tagállami szint között. Az államok szerkezetük szerint lehetnek unitárius (egységes), vagy pedig össszetett szerkezetű államok. Az összetett államok közé tartoznak a konföderációk, amelyek tulajdonképpen nem államok, hanem államszövetségek, valamint a föderációk (szövetségi államok). Összetett államok még a reáluniók és a perszonáluniók (ld. az alkotmánytörténetnél).

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 39-55.

Relációk