alkotmányjog

Az alkotmányjog egy, a közjog területéhez tartozó jogág, amely egy adott államban a jogrendszer felépítésére és tartalmára vonatkozó előírásokat, a táradalmi (politikai és gazdasági) berendezkedést, az állam és polgárai viszonyát, az alapvető jogokat és kötelességeket, továbbá a közhatalmi szerveket, különösképpen azok megalakulását, felépítését, működését, hatáskörét és egymáshoz való viszonyát jogforrások összességét tartalmazza. Ha egy adott terület minden egyes szabályáról az alkotmányjog rendelkezik, „tiszta” alkotmányjogi szabályokról beszélhetünk, míg ha az adott terület részletszabályai más jogágakon belül találhatók meg, vegyes, más szóval „áttételes” alkotmányjogi szabályoknak nevezzük az adott terület legfontosabb alapvonalait tartalmazó alkotmányjogi szabályokat.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Alkotmányjogi alapismeretek. In: Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 12-13., Trócsányi László: Alaptanok. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 21-31.

Relációk