hatály

A jogszabály hatálya nem jelent mást, mint azt, hogy egy jogszabály adott térben, adott időben, illetve adott személyekre ténylegesen is alkalmazható, illetve alkalmazandó. Egyes esetekben előfordulhat azonban az is, hogy egy szabály érvényes és hatályos, ám nem alkalmazandó. A hatályba lépés napjától kezdődően a hatály megszűnéséig tekinthetünk egy adott jogszabályt általánosan kötelezőnek (időbeli hatály). Az időbeli hatály mellett megkülönböztethetünk személyi hatályt, aszerint, hogy a jogszabály mely személyi körre nézve bír kötelező erővel, továbbá területi hatályt, annak fényében, hogy a jogszabály mely területen érvényesül. Így a központi jogszabályok területi hatálya Magyarország területére terjed ki, míg az önkormányzati rendeletek hatálya pedig a kibocsátó helyi önkormányzat területére.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 79-82., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 126-142.

Relációk