köztársasági elnök

A köztársasági elnök az államfők egyik típusa, amelynek legitimációja racionális-legális. Magyarországon is a köztársasági elnök tekinthető az államfőnek. Magyarországon a köztársasági elnök közvetetten, az Országgyűlés által kerül megválasztásra, ám egyes országokban közvetlenül a nép választja. A köztársasági elnök feladata és funkciója a nép egységének kifejezése, valamint az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés. Ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. A köztársasági elnöknek különböző jogosítványai vannak. Ezek egy része különböző kinevezésekhez és előléptetésekhez fűződik, emellett gyakorolhatja az egyéni kegyelmet. Vannak jogalkotáshoz kapcsolódó hatáskörei (pl. előzetes normakontroll kezdeményezése, törvénykezdeményezés), az államszervezet működését egyéb módon befolyásoló jogosítványai (pl. országgyűlési választások kitűzése), valamint szimbolikus feladat- és hatáskörei is, úgy mint az állam képviselete. A köztársasági elnök sérthetetlen és felelőtlen. Bizonyos hatásköreinek gyakorlása a kormány valamely tagjának ellenjegyzéséhez kötött.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 9. cikk, Halász Iván: A köztársasági elnök. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 95-110.

Relációk