kihirdetés(jog)

A jogszabályok érvényessége azok kihirdetésével veszi kezdetét, a jogszabályok érvényessége szempontjából tehát elengedhetetlen az, hogy a törvényben meghatározott eljárás szerint kihirdetésre kerüljenek. Magyarországon a törvényeket kihirdetését a köztársasági elnök rendeli el, ami a Magyar Közlönyben, Magyarország hivatalos lapjában való közzétételt jelent. Az önkormányzati rendeleteket ezzel szemben a helyben szokásos módon kell kihirdetni. A közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében nem kihirdetésnek, hanem közzétételnek nevezik ezt az aktust. A kihirdetés és a közzététel közös elnevezése a publikáció. A szabályszerű kihirdetés lényeges eleme a jogállamiságnak, azon belül a jogbiztonságnak, hiszen az önkéntes jogkövetést nem lehet elvárni abban az esetben, ha a jogszabályok tartalma azok számára, akiktől a jogszerű magatartás elvárt, nem megismerhető.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.79-80., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 126-129.

Relációk