jogi aktus

A jogi aktusok Jakab András megfogalmazása szerint olyan cselekedetek, amelyekről egyrészt úgy gondoljuk, hogy amennyiben megtételre kerülnek egy normatív vagy egyedi jogi rendelkezés keletkezik, végrehajtásuk pedig joghatás kiváltására irányul, tehát abból a célból történik, hogy ez a normatív vagy egyedi jogi rendelkezés végrehajtásra kerüljön. A reálaktus ezzel szemben olyan cselededet, amellyel kapcsolatban nem gondoljuk, hogy normatív cselekedet jött volna létre. Ilyen például az, ha a közigazgatáson belül kiküldésre kerül egy körlevél. A jogi aktusok lehetnek egyedi aktusok, vagy pedig normatívak. A magyar jogrendszerben normatív aktusnak minősül az Alaptörvény, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Kúria normatív aktusai (jogegységi határozatok), továbbá egyéb aktusok. Egyedi jogi aktusok a bírósági határozatok (ítéletek), a közigazgatási határozatok, az egyedi országgyűlési vagy kormányhatározatok, továbbá a hatósági intézkedések, valamint a szerződések és egyéb jognyilatkozatok.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 126-125.

Relációk