megelőző védelmi helyzet

A megelőző védelmi helyzet a különleges jogrend egyik altípusa, amely a rendkívüli állapot kihirdetését szükségessé nem tevő háborús veszély esetén kerül kihirdetésre. Kihirdetéséről és meghosszabbításáról az Országgyűlés jogosult dönteni, méghozzá a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával. Csak határozott időre lehet kihirdetni, ám meg lehet hosszabbítani, amennyiben a feltételek továbbra is fennállnak. Ha a Kormány kezdeményezi, már a kezdeményezéstől kezdve lehetőség van bizonyos mértékű eltérésre a békeidőben alkalmazandó szabályoktól. Akkor lehet kihirdetni, ha külső fegyveres támadás veszélye áll fenn, vagy pedig kölcsönös védelmi kötelezettséget előíró nemzetközi szerződésen alapuló katonai együttműködés végrehajtást közvetlenül előkészítő fázisba érése esetén. Megelőző védelmi helyzet esetén a Kormány rendeleteiben felfüggesztheti egyes törvények alkalmazását, eltérhet a törvényektől, továbbá egyéb intézkedéseket is bevezethet. Ezen időszakra hozott kormányrendeletek az időszak megszűntével hatályukat vesztik. Az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságainak ellenőrzési szerepe megnő, és a köztársasági elnök felé is tájékoztatási kötelezettség áll fenn.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 485; 500-503., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 51. cikk

Relációk