parlament

Az alkotmányos államokban a parlament a demokrácia intézménye, a nép képviseletének szervezeti formája, a legfőbb népképviseleti és törvényhozó közhatalmi szerv, amelynek több funkciója van. Ilyen funkciók az adómegajánlás, a költségvetési jog, a törvényhozási funkció, az alkotmánnyal kapcsolatos funckió, miszerint a parlament nem csupán törvényhozó, hanem alkotmányozó hatalom is. További parlamenti funkció a kormányzás, a végrehajtó hatalom ellenőrzése, a politikai nyilvánosság fenntartásához való hozzájárulás és egyes tisztségek betöltöinek megválasztása. A parlament jogai közé tartozik a közkegyelem gyakorlásának joga, a szükséghelyzet és rendkívüli állapot idején történő különleges rendelkezési lehetőségek, a választások legalizálásával és a népszavazással kapcsolatos teendők, a területrendezési eljárással kapcsolatos feladatok, továbbá az egyes nemzetközi szerződések ratifikálása is, a parlament a külügyekkel és a hadüzenettel és békekötéssel kapcsolatos döntésekben is jogkörrel rendelkezik. A parlamenti bíráskodás is a parlament funkciói közé tartozik.A parlamentek szerkezetük szerint lehetnek egykamarásak és kétkamarásak utóbbiak a kamarák közötti erőviszonyok alapján lehetnek szimmetrikusak vagy aszimmetrikusak.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Albert: A parlament és a törvényhozás. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest, 2014. 95-109., Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti Jogba. East-European Non-Fiction. Atlantisz, Budapest, 2010. 20., 47-66.

Relációk