alapvető jogok

Az alapvető jogok állam és egyén alapvető viszonyait szabályozó jogok, és az Alaptörvény Szabadság és Felelősség című második részében találhatjuk az egyes alapjogokra vonatkozó rendelkezéseket. Az alapvető jogok közé tartoznak a minden természetes személyt megillető emberi jogok (pl. élethez való jog), továbbá az állampolgársághoz kötött állampolgári jogok (pl. választójog). Az alapvető jogokat lehet csoportosítani aszerint is, hogy egyénileg gyakorolhatók (egyéni jogok), vagy pedig közösségben (kollektív jogok). Az alapjogok első generációjába tartoznak az alapvető személyi (pl. tulajdonhoz való jog), továbbá az alapvető politikai jogok és szabadságok(pl. gyülekezési jog). Az alapjogok második generációját a gazdasági, szociális és kulturális jogok képezik (pl. munkához való jog), amelyek az államtól már aktív cselekvést igényelnek. A globális, illetve szolidaritási jogok (pl. egészséges környezethez való jog, élelemhez való jog) pedig az alapvető jogok harmadik generációját jelentik, s biztosításukhoz nemzetközi együttműködés szükséges. Az alapjogok forrásai az Alaptörvény, egyéb törvények, illetve az egyes nemzetközi szerződések. Az alapvető jogok jogosultja az egyén, kötelezettje pedig az állam.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az alapvető jogokról általában. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 178-182.

Relációk