nemzetközi szerződés

A nemzetközi szerződések két vagy több állam között létrejött, két- vagy többoldalú, jogi kötőerővel bíró megállapodások. A nemzetközi szerződések három féle típusa is megtalálható a magyar jogforrási hierarchiában. Egyes nemzetközi szerződések az összes országgyűlési képviselő kétharmadának szavazatát igénylő (nagykétharmados) törvényben kerültek kihirdetésre, míg más nemzetközi szerződések a jelenlévő képviselők kétharmada által elfogadott törvényekben (jelenleg ezeket nevezzük sarkalatos törvényeknek) kihirdetettek. A nemzetközi szerződések harmadik csoportját pedig az egyszerű többséggel kihirdetett nemzetközi szerződések jelentik.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 160-163.

Relációk