kabinet

Kabinetnek a kormány testületi segédszerveinek egyik, eseti jellegű típusát nevezzük, amely tagjai csak a kabinet feladatkörében érintett miniszterek és az általuk kijelölt miniszterek lehetnek, és elsődleges funkciója a koordináció, feladata a kiemelt fontosságú szakpolitikai (társadalompolitikai, gazdaságpolitikai, illetve nemzetbiztonsági) ügyekben való állásfoglalás. A törvény lehetőséget biztosít a kormány számára, hogy kabineteket hozzon létre. A kabinet gyakorlatilag tehát egy ad hoc jellegű, a kormány döntéseit előkészítő, a kormánynál szűkebb tagsággal rendelkező szerv, amely állásfoglalás kiadására jogosult. Fontos hangsúlyozni, hogy a köznapi szóhasználattal ellentétben a kormány és a kabinet nem szinonim fogalmak.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 150.

Relációk