rendelet

A rendeletek olyan extern normatív aktusok, amelyeket a közigazgatás alkot. A rendeletek típusai a bármilyen tárgykörben kiadható kormányrendeletek és a kormány tagjainak rendeletei (miniszteri rendeletek, miniszterelnöki rendelet), a helyi közügyek témakörében kiadható helyi önkormányzati rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnöke speciális tárgykörű rendeletei, továbbá az önálló szabályozó szervek (pl. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) vezetőjének rendeletei, amelyek szintén speciális tárgykörűek. A rendeletek lehetnek autonóm, vagy pedig végrehajtási (derivatív, származékos) rendeletek. Az autonóm rendeletek olyan rendeletek, amelyek az Alaptörvény által biztosított, eredeti jogalkotói hatáskörben kerülnek kibocsátásra. A végrehajtási rendeleteket pedig törvény felhatalmazása alapján, a törvény végrehajtása, az ahhoz kapcsolódó részletszabályok kifejtésére alkotnak meg. A rendeletek a jogforrási hierarchiában a törvények alatt helyezkednek el, törvénnyel nem lehetnek ellentétesek. A miniszteri (miniszterek és miniszterelnök) rendeletei nem lehetnek ellentétesek kormányrendelettel. Ezeken kívül léteznek bizonyos, különleges állapotokban kiadott rendeletek.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest: 2013. 70-76., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 163-168., 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

Relációk