köztársaság

A köztársaság olyan államforma, amelyben az államfő (köztársasági elnök, elnök) racionális-legális. Az államfő tehát a köztársaságokban választással nyeri el a tisztségét. Ez a választás lehet közvetlen, a nép általi választás (pl. Horvátország, Szerbia), vagy pedig közvetett, parlament általi (pl. Magyarország). Mivel a közvetlenül választott államfők erősebb legitimációval rendelkeznek, mint a közvetlenül választottak, általában hatásköreik is szélesebbek, erősebbek, mint a közvetett úton választott elnököké.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 57-59., Trócsányi László - Csink Lóránt: Államforma, kormányforma, államszerkezet. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 89-90.

Relációk