nép

A nép az államalakító tényezők egyike, amely a politikai közösséget alkotja, azaz azt a közösséget, amely a közhatalmi szervek létrehozatalában az adott államban részt vesz, tehát választójoggal rendelkezik. Ahhoz, hogy államról beszélhessünk, szükséges, hogy népessége legyen. A szuverenitáshoz (főhatalamhoz) az kapcsolja, hogy az államban a közhatalom forrása a nép (népszuverenitás elve). Magyarországon a népet, tehát a politikai közösséget a magyar állampolgárok közössége alkotja, nem csupán a magyar etnikumúak, hanem a nemzetiségek is a néphez tartoznak. Emellett az Alaptörvény preambulumában, a Nemzeti Hitvallásban az is deklarálásra kerül, hogy Magyarország felelősséget érez minden magyarért (tehát nem csak a magyar állampolgárokért, hanem minden magyar nemzetiségűért).

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 109-115.

Relációk