választójog

A választójog szélesebb értelemben a képviseleti szervek tagjai megválasztásának rendjét meghatározó anyagi és eljárási szabályok összességét jelenti, míg szűkebb értelemben pedig magát a választójogosultságot nevezzük választójognak. A választójog a közhatalom gyakorlásában és az állami döntéshozatalban való részvétel lehetőségét megteremtő politikai részvételi jogok körébe tartozik, s a népszuverenitáson alapul. Utóbbi tekintetében megkülönböztethetjük az aktív és a passzív választójogot. Az aktív választójog azt jelenti, hogy egy adott személy szavazhat egy adott választáson, míg a passzív választójog a választhatóságot foglalja magába. A választójog nem abszolút érvényű, korlátozhatatatlan jog, így annak általánosságától és egyenlőségétől való eltérés nem feltétlenül jelenti a választójog mint alapjog sérelmét.

Tudományterület:

Forrás:

Bodnár Eszter: A választójog alapjogi tartalma és korlátai. HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2014., Papp Imre: A politikai részvételi jogok. In: Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 737-739., Tóth Károly: A választójog. In: Trócsányi László – Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 198.

Relációk