művelődéshez való jog

A művelődéshez való jog a gazdasági, szociális és kulturális jogok közé, azon belül pedig a kulturális jogok közé tartozik, és több elemből áll. Az Alaptörvényben nem csupán az került rögzítésre, hogy mindenkinek joga van a művelődéshez, hanem az ezen joghoz kapcsolódó intézménygaranciák is, méghozzá a közművelődés kiterjesztése és általánossá tétele, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, továbbá a képességei alapján mindenki számára hozzáféthető felsőfokú oktatás, valamint az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatása. A művelődéshez való jog elemeit tehát a közművelődés kiterjesztése és az oktatáshoz (tanuláshoz és tanításhoz) való jog. Láthattuk azt is, hogy a tanuláshoz való jog egyben kötelesség. Bár az Alaptörvényben állampolgári jogként szerepel, az Európai Unió Bírósága gyakorlata alapján az Európai Unió minden tagállama állampolgárának biztosítani kell.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Gazdasági, szociális és kulturális jogok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 217-219.

Relációk