alapvető kötelességek

Az egyének alapvető kötelességei olyan kötelezettségek, amelyeket az állam felé teljesíteni tartoznak, és amelyeket alkotmányos szintű szabályozás telepít rájuk. Az Alaptörvény Szabadság és felelősség című részében találhatjuk meg az alapvető kötelességeket. Eszerint mindenki köteles fellépni a hatalom erőszakos megszerzésére, gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység ellen, képességeihez és lehetőségeihez mérten hozzájárulni az állami és közösségi feladatok ellátásához, és munkavégzéssel hozzájárulni a közösség gyarapodásához, továbbá teherbíró képességéhez és a gazdaságban való részvételéhez mérten hozzájárulni a közös szükségletek fedezéséhez. Mindenki kötelessége a természeti erőforrások és a kulturális értékek védelme, az Alaptörvény és a jogszabályok betartása és az alapvető jogok tiszteletben tartása. Ezek mindenki kötelességei, nem csupán az állampolgároké. Aki pedig kárt okoz a környezetben, köteles helyreállítani a kárt, vagy pedig megtéríteni a helyreállítás köteleségét. A szülők kötelessége kiskorú gyermekeikről gondoskodni, a gyermekeknek pedig rászoruló szüleikről kell gondoskodniuk.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Alapvető kötelességek. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 220-222.

Relációk