emberi méltóság

Az emberi méltóság minden emberi jog anyajoga, minden alapjog érinthetetlen lényege, amelyből a kínzás, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma, a rabszolgaság tilalma, az emberen tájékoztatása és önkéntes hozzájárulása nélküli kísérlet végzésének tilalma, az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat tilalma, az emberi test és testrészek haszont célzó felhasználásának tilalma, és az emberi egyedmásolás, azaz klónozás tilalma is fakad, védelmet nyújt a megaláztatás ellen, az önazonosságnak, továbbá biztosítja az egyének önrendelkezését (cselekvési autonómiáját), valamint a magánszféra védelmét is. A korlátozható alapjogokat is csupán addig a mértékig lehet korlátozni, ameddig az emberi méltóság nem sérül. Az emberi méltósághoz való jog abszolút érvényű, korlátozhatatlan, csakúgy mint az élethez való jog, még különleges jogrendben sem lehet korlátozni. Minden más alapjog előfeltétele és forrása. Az emberi méltósághoz kapcsolódó tilalmak mind abszolút tilalmak.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető személyi jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 192-195., Téglásiné Kovács Júlia: Az élethez és a méltósághoz való jog. Halálbüntetés, abortusz, eutanázia. In Csink Lóránt (szerk.): Alkotmányjog. Novissima Kiadó, Budapest, 2014. 7-13.

Relációk