különleges jogrend

A különleges jogrendek olyan különleges állapotok kezelésére létrehozott eszközök, amelyek esetén nem lehetséges az adott helyzetben az alkotmány által biztosított rendes keretek között gyors és hatékony módon történő reagálás. A különféle különleges jogrendek, amelyek az állam rendszerinti működéséhez képest eltérést engednek meg, az egyes hatalmi ágak hatásköreit a rendkívüli állapothoz kapcsolódóan eltérően szabályozzák. Ezen szabályok célja a „normális” alkotmányos működés előállításának segítése. Ezekben az esetekben egyaránt fontos a hatékony fellépés, valamint a rendkívüli hatalommal történő visszaélés megakadályozása. Az alapjogokat különleges jogrend esetén is tiszteletben kell tartani, az Alkotmánybíróság jogköre nem korlátozható, az Alaptörvény fel nem függeszthető, és a normál állami működés rendjét vissza kell állítani, ha a különleges jogrend feltételei többé nem állnak fenn. Ezeket az állapotokat a korábbi alkotmány szerint minősített időszaknak hívták. A hatályos magyarországi szabályok szerint a különleges jogrend hat esete különböztethető meg. Ezek a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a váratlan külső támadás, a veszélyhelyzet, valamint a terrorveszélyhelyzet.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 485-489., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 48-51. cikk

Relációk