képviselő-testület

A képviselő-testület a települési önkormányzat egyik szerve, amely képviselő-testületi ülésein gyakorolja az önkormányzati hatásköröket. Ahhoz, hogy a képviselő-testület határozatképes legyen, legalább a képviselők felének jelen kell lennie. A képviselő-testületnek legalább évente hat ülést kell tartania, amely ülések főszabály szerint nyíltak. A képviselő-testületeknek lehetőségük van arra is, hogy társult képviselő-testületeket hozzanak létre, amely intézmény egy olyan, a települési önkormányzatok által létrehozott együttműködési forma, ami a résztvevő önkormányzatok szabad elhatározásán alapul.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac,Budapest, 2016. 445.

Relációk