egyesülési jog

Az egyesülési jog nem jelent mást, mint hogy minden embernek joga van arra, hogy szervezeteket hozzon létre, és hogy szervezetekhez csatlakozzon. Láthatjuk tehát, hogy ez a jog sem állampolgársághoz kötött. Az egyesülési jog alapján egyesületek hozhatók létre, amelyek működésére vonatkozóan, azok autonómiájának védelme érdekében, csupán keretszabályok kerültek megalkotásra, a szabályok keretein belül érvényesül az egyesületi autonómia. Az Alaptörvényben az egyesülési szabadságon túl a pártalapítás szabadsága is rögzítésre került.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető politikai jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 211., Bódi Stefánia: Az egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók részére. 2005/1. pp. 5-12.

Relációk