ártatlanság vélelme

Az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy mindenkit ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösnek nem bizonyul. Az ártatlanság vélelme az eljárási jogokhoz, azon belül pedig elsősorban a büntetőeljárás során érvényesülő jogok közé tartozik, ám érvényesülnie kell a szabálysértési és a közigazgatási eljárások során is.Az ártatlanság vélelme tehát megdönthető vélelem, mivel lehetőség van ellenkezőjének bizonyítására. Az ártatlanság vélelme megdönthető, viszont csak akkor dől meg, ha a bűnösséget a bíróság jogerőre emelkedett határozata állapította meg.

Tudományterület:

Forrás:

Csink Lóránt - Marosi Ildikó: Eljárási jogok. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014., 282-283., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXVIII. cikk (2)

Relációk