honvédelmi kötelezettség

A honvédelmi kötelezettség a minden magyar állampolgárra vonatkozó alapvető kötelességek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy minden állampolgár köteles a haza védelmére. Minősített időszakokban (rendkívüli állapot – hadiállapot és megelőző védelmi helyzet esetén) a Magyar Honvédség részét képezi az általános hadkötelezettségen alapuló haderőszervezet. Az Alaptörvényben tehát alapvető kötelezettségként került rögzítésre a haza védelmének kötelezettsége minden magyar állampolgár számára. Az Alaptörvény azt is előírja, hogy Magyarország önkéntes tartalékos rendszert tart fenn, illetve azt, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgár férfiak bizonyos minősített időszakokban katonai szolgálatot kötelesek teljesíteni. A honvédelmi munkakötelezettség rendkívüli állapot idejére írható elő, és nem csak férfiaknak. Katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében pedig ugyanezen személyi körnek előírható polgári védelmi kötelezettség. Mindemellett mindenki kötelezhető gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére honvédelmi és katasztrófaelhárítási feladatok érdekében.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Zoltán József: A Magyar Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szerkezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 261-262., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXXI. cikk

Relációk