egészséghez való jog

Az egészséghez való jog azt jelenti, hogy mindenkinek (tehát nem csak az állampolgároknak) joga van a testi és lelki egészséghez. A gazdasági, szociális és kulturális jogok közé sorolható, így ennek érvényesíthetősége is nagyban függ az állam gazdasági teljesítőképességétől. A magyar alkotmányos rendszerben az egészséghez való jog alapjognak nem minősülő alkotmányos jognak tekinthető. Olyan intézményi garanciák hivatottak ezen alkotmányos jognak a biztosítására, mint az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás állam által történő megszervezése, a rendszeres testedzés, továbbá a genetikailag módosított organizmusoktól mentes, egészséges élelmiszerekhez és ivóvízhez történő hozzáférés állam általi biztosítása.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Gazdasági, szociális és kulturális jogok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 211-215.

Relációk