elvi bírósági döntés

Az elvi bírósági döntések az alsóbb fokú bíróságok olyan határozatai, amelyek a társadalom széles körét érintő, vagy a közérdek szempontjából kiemelt jelentőségű ügyben születtek, és ilyenként való közzétételükről döntés született. Az elvi bírósági döntések közzétételéről – csakúgy mint az elvi bírósági határozatok közzétételéről – a Kúrián működő, szakág szerinti (büntető, polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi) elvi közzétételi tanács dönt, amely az elnökből és további négy tagból áll.

Tudományterület:

Forrás:

Lichtenstein József: A bíróságok. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 389-390.

Relációk