alkalmazási feltételek

A közszolgálati tisztviselők kiválasztásakor (jogviszonyuk keletkezésekeor) a törvények alkalmazási/alkalmassági feltételeket állapítanak meg. Ezeket két csoportba sorolhatjuk: vannak általános és speciális alkalmassági feltételek. Az első csoportba azok tartoznak, amelyek mindegyikének minden közszolgálati jogviszonyt létesíteni kívánó személy meg kell feleljen. Ilyenek a büntetlen előélet (illetve a korábban valamilyen bűncselekményt elkövető jelentkező esetében az elévülést követő 3-12 év eltelte), a cselekvőképesség, a legalább középiskolai végzettség, a magyar állampolgárság, valamint az, hogy a jelentkező három éven belül egy közigazgatási szervnél fegyelmi vétség miatt nem kapott hivatalvesztés fegyelmi büntetést. A speciális alkalmazási feltételek az általános feltételeken túlmenő, egyes konkrét munkakörök betöltéséhez szükséges további feltételek: meghatározott iskolai végzettség, szakképzettség, munkaköri követelmény, gyakorlati idő, valamint egészségi és pszichikai alkalmasság.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 39. §

Relációk