összeférhetetlenség (hozzátartozók)

A hozzátartozói összeférhetetlenséget másként együttalkalmazási tilalomnak nevezhetjük. A törvény tiltja a hozzátartozók olyan alkalmazását, amelynek következtében közöttük bármely vonatkozásban hierarchikus kapcsolat keletkezne. Nem létesíthető így olyan közszolgálati tisztviselői jogviszony, amelyben a tisztviselő a hozzátartozójával (pl. egyenes ágbeli rokonával, házastársával, testvérével) irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Az ilyen kapcsolatok ugyanis visszaélésre, vagy elnézésre, vagy éppen túlzott szigorra adhatnak alkalmat. Ha az ilyen összeférhetetlenség a jogviszony fennállása alatt jön létre (pl. az egyik házastársat vezetőnek nevezik ki, s így a másik főnöke lesz), a törvény az érintettekre bízza, hogy kinek szűnjék meg a jogviszonya. Ha ők nem tudnak (akarnak) dönteni, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell ezt megtenni.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 98. o.

Relációk