pótlék

A pótlékok általában az illetmény legkisebb részét teszik ki. A pótlékra való jogosultság a közszolgálati tisztviselő valamely személyes képességére (nyelvtudás) vagy a munkavégzés egyes sajátos körülményeire (éjszakai munka) tekintettel állapítható meg. Jelentőségük és gyakoriságuk meglehetősen eltér egymástól. Jelentősnek tekinthetjük az idegennyelv-tudási pótlékot, a képzettségi pótlékot, az integrált ügyfélszolgálati és a vezetői pótlékot, ugyanakkor kevésbé jelentős az éjszakai pótlék, a gépjárművezetői pótlék, a veszélyességi pótlék és ma még a munkaköri pótlék. A pótlékok nagyobb részében az illetményalap, kisebb részében az alapilletmény bizonyos százaléka adja ki a pótlék összegét. Jelentőségénél fogva kiemelhető az idegennyelv-tudási pótlék, amelynél hat nyelv esetében (angol, német, francia, orosz, arab, kínai) alanyi jogon jár a pótlék, függetlenül attól, hogy használja-e a tisztviselő a nyelvet, a többi esetében csak akkor, ha a munkakörben az adott nyelv használata szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről . 140-143.§ 249/2012.(VIII. 31.) korm.rend. a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.165-170. o.

Relációk