közszolgálati tisztviselő

A közszolgálati tisztviselők a közszolgálati alkalmazottak egyik csoportját képezik, mégpedig azt, amelynek tagjai a széles értelemben felfogott közigazgatási szerveknél állnak alkalmazásban. Korábbi elnevezésük egységesen a köztisztviselő volt, mára azonban e réteg többeleművé vált. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben két kategória szerepel: a kormánytisztviselő és köztisztviselő. A kormánytisztviselők a központi államigazgatási szerveknél és azok dekoncentrált szerveinél dolgoznak. (Ebből a körből vált ki 2016-ban az állami tisztviselők csoportja.) A köztisztviselők döntően az önkormányzati igazgatási szervek alkalmazottai, de így nevezik az autonóm államigazgatási szerveknél és az önálló szabályozó szerveknél foglalkoztatottakat is. A kormánytisztviselők és a köztisztviselők vezetői vagy érdemi igazgatási feladatokat (hatósági jogalkalmazás, jogalkotás, jogalkalmazás, irányítás, felügyelet, ellenőrzés, szervezés) látnak el. Munkájukat a kormányzati és közszolgálati ügykezelők segítik.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 16-18. o.

Relációk