áthelyezés

Az áthelyezésnek a közszolgálatban két fő válfaja van. A határozott idejű áthelyezés esetén a közszolgálati tisztviselő, az őt alkalmazó közigazgatási szerv és egy másik közigazgatási szerv megállapodnak egymással, hogy meghatározott ideig a közszolgálati tisztviselő a másik közigazgatási szervnél teljesít szolgálatot. Kinevezését ennek megfelelően módosítani kell. A módosítás legfontosabb eleme, hogy abban az esetben, ha a másik szervnél magasabb illetményre lenne jogosult, úgy az áthelyezés ideje alatt azt kell számára folyósítani. A határozott idő lejártakor vissza kell helyezni az áthelyező közigazgatási szervhez az eredeti munkakörébe. A végleges áthelyezés – amely ugyanúgy az előbbi három fél közötti megállapodás eredménye – a közszolgálati jogviszonyt az áthelyező közigazgatási szervnél megszünteti, az új munkáltatónál azonban a tisztviselő új kinevezést kap, s a jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Az áthelyező szerv a megállapodás megkötését nem tagadhatja meg, ha a megkeresés és az áthelyezés időpontja között legalább két hónap eltelik.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. Törvény a közszolgálati tisztviselőkről 56.§, 59.§

Relációk