összeférhetetlenség (hatalommegosztás)

Az összeférhetetlenségi szabályok e típusa a hatalmi ágak megosztásának elvét juttatja érvényre. A rendelkezések célja a hatalomkoncentráció elkerülése, a hatalommal való visszaélés megakadályozása és a közigazgatás jogszerű működésének a biztosítása. A hatályos törvényi rendelkezések alapján a közszolgálati tisztviselők nem lehetnek országgyűlési képviselők, bírák, ügyészek és alkotmánybírák. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény valamelyest megengedőbb a helyi önkormányzati képviselőséggel és a nemzetiségi önkormányzati képviselőséggel kapcsolatban. Így a tisztviselő csak annál az önkormányzatnál nem lehet képviselő, amely az őt alkalmazó közigazgatási szerv illetékességi területén működik. Az önkormányzati törvény szerint pedig ugyanez a szabály vonatkozik a közszolgálati tisztviselők polgármesterségére.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 93-94. o.

Relációk