méltatlanság

A méltatlanság a kötelező felmentési okok egyike. Hivatalára akkor méltatlan a közszolgálati tisztviselő, ha olyan magatartást tanúsít akár a hivatali munkája során, akár a munkahelyén kívül, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja. Lényeges eleme ennek a fogalomnak, hogy a közszolgálati tisztviselő a magánélete körében is követhet el méltatlan magatartást. A törvény nem sorolja fel a méltatlan magatartásokat, tehát minden ügyben az eset összes körülményét mérlegelve kell dönteni a méltatlanság megvalósulásáról. Fő szabály szerint a felmentés indokaival meg kell ismertetni a tisztviselőt, hogy azokkal szemben védekezhessen. Méltatlanság címén a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, az elkövetéstől számított egy éven belül lehet felmenteni a tisztviselőt. A felmentés azonnali hatályú, felmentési védelem nem illeti meg a tisztviselőt, végkielégítésre pedig nem lesz jogosult.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 63-64.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.77-78..o.

Relációk