személyi anyag

A közszolgálati tisztviselői jogviszony fennállása alatt számtalan jognyilatkozat, illetve irat keletkezik. Ezek egy része a tisztviselő személyével kapcsolatos adatokat tartalmazza. Ezek az un. személyi iratok, melyeket tovább lehet osztályozni. A legfontosabb ide tartozó csoport a személyzeti iratok köre, amelyeket együttesen kell tárolni, s melyeket összefoglalóan hívunk személyi anyagnak. Itt kell tárolni: a közszolgálati tisztviselő öt évnél nem régebbi fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját, az önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, az esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását, a vezetői kinevezést, a címadományozást, a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat, a teljesítményértékelést, a minősítést, közszolgálati tisztviselői jogviszonyt megszüntető iratot, a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot és a közszolgálati igazolás másolatát.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 184.§ György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015 225-226. o.

Relációk