képesítési előírás

A képesítési előírások a jogviszony keletkezésének (a kinevezésnek) a speciális alkalmazási feltételei közé tartoznak. Szűkebb értelemben az egyes közigazgatási feladatkörök ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget jelentik. Tágabb értelemben azonban képesítési előírások azok, a jogszabály illetve a munkáltató által előírt további ismeretek is, amelyek egy munkakör betöltéséhez szükségesek. A magyar szabályozás a tágabb értelmezést követi. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény felhatalmazása alapján a kormány rendeletet alkotott a közszolgálati tisztviselők (s egy másikat az állami tisztviselők) képesítési előírásairól. Ez a rendelet mellékletekben foglalja össze a különböző közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselők által ellátott feladatkörökhöz meghatározott végzettségeket, szakképzettségeket. Mindezen túl azonban a törvény és a kormányrendelet is megengedi, hogy a közigazgatási szerv további szakképesítést, szakmai vagy közigazgatási gyakorlatot, illetve idegennyelvtudást írjon elő.

Tudományterület:

Forrás:

29/2012. (III.7) Korm. rend. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Relációk