illetmény

Az illetmény a közszolgálati jogviszony egyik fő szolgáltatása, amelyet a közszolgálati tisztviselő a munkaerejének a közigazgatási feladatok ellátására fordításának ellenértékeként kap a munkáltatótól. A közszolgálatban sokféle illetményrendszert ismerünk, a közszolgálati tisztviselőkét folyamatos előrehaladáson alapuló korcsoportos rendszernek hívjuk. Ennek lényege, hogy a törvény összekapcsolja az előmeneteli és az illetményrendszert, s amint a tisztviselő magasabb besorolásba kerül, úgy illetménye is ennek megfelelően emelkedik. Ugyanez történik, ha a közszolgálati tisztviselő valamilyen címet kap, vagy vezetői munkakörbe nevezik ki. A közszolgálati tisztviselők illetményrendszere összetett, ami azt jelenti, hogy több elemből áll(hat): alapilletményből, illetménykiegészítésből, pótlékokból, támogatásokból és juttatásokból. A közszolgálati tiszviselők illetményének nagysága több tényező figyelembevételének eredménye: réteg megbecsültsége, a pálya versenyképességének megőrzése és a költségvetés lehetőségei hatnak a kormányzati döntések meghozatalakor.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi-Horváth-Juhász-Kis-Linder: Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 8. fejezet

Relációk