választási jogorvoslat

A választási jogorvoslatok a választási eljárás kapcsán elérhető, bizonyos jogsértések orvoslására szolgáló jogorvoslatokat jelentik, melyeknek három típusa a kifogás, a fellebbezés, valamint a bírósági felülvizsgálat. A névjegyzékben szereplő választópolgárok, a jelöltek, jelölőszervezetek, illetve egyéb érintett személyek a választási eljárás és a választási alapelvek megsértése esetén kifogást terjeszthet elő a hatáskörrel rendelkező választási bizottságnál. E bizottság elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek is helye van, méghozzá jogszabálysértés fennállása esetén, továbbá a bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen is. Bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására pedig a választási bizottság másodfokú határozata és a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen van lehetőség.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: Választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 229-230.

Relációk