gyülekezési jog

A gyülekezési jog az alapjogok második generációját jelentő politikai jogok közé tartozik, továbbá a kommunikációs jogokhoz sorolhatjuk, és azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. Ez a jog tehát nem csupán a magyar állampolgárokat illeti meg. A legtöbb európai alkotmány és emberi jogi témájú nemzetközi egyezmény – csakúgy mint az Alaptörvény – szintén a békés gyülekezéshez való jogot részesíti védelemben. A békés jelleg tartalmát Magyarországon a gyülekezési jogról szóló törvény fejti ki. Eszerint rendőrségnek jogában áll feloszlatni a nem békés gyülekezést, amikor a gyülekezési jog gyakorlása keretében bűncselekménnyel, bűncselekményre való felhívással, mások jogainak aránytalan sérelmével párosul, vagy a jogot gyakorlók felfegyverkezve jelennek meg. A Kúria által kiadott elvi döntés is hasonló álláspontot fejez ki. A résztvevők és a szervezők a gyülekezési jog alanyai, amelyek közül a szervezőket bejelentési kötelezettség terheli. A rendőrség megtilthatja a bejelentett rendezvény megtartását, ám csak akkor, ha az súlyosan veszélyeztetné a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését, továbbá ha másképp nem biztosítható a zavartalan közlekedés.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra - Balogh Zsolt: Alapvető politikai jogok és szabadságok. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2013. 209-211., Bódi Stefánia: Az egyesülési, gyülekezési és a petíciós jog magyarországi szabályozásának története. Collega. Szakmai folyóirat joghallgatók részére. 2005/1. pp. 5-12.

Relációk