jogbiztonság

A jogbiztonság megköveteli a jog egésze, annak részterülete és az egyes jogszabályok világosságát, egyértelműségét, kiszámíthatóságát és előreláthatóságát azok számára, akiktől a norma hatályba lépését követően a szabály betartását, jogkövető magatartást várunk el, tehát a norma címzettjei számára. A jogbiztonság egyúttal maga után vonja az egyes jogintézmények kiszámítható működését, a szerzett jogok védelmét, valamint azt, hogy a lezárt jogviszonyok érintetlenül maradjanak. A jogbiztonság követelményéből fakad a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, és a jogszabályok hatályba lépése előtti kellő felkészülési idő követelménye. A jogbiztonság léte nélkülözhetetlen a jogállamiság megvalósulásához.

Tudományterület:

Forrás:

Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2016. 101-102.

Relációk