tulajdonhoz való jog

A tulajdonhoz való jog nem csupán tulajdon és a vagyoni értékű jogok védelmét foglalja magában, ugyanis az Alkotmánybíróság azt is kimondta, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén egyes közjogi várományok (pl. Gyes) is védelemben részesítendők a tulajdonhoz való jog alapján, ráadásul egyes munkavégzési jogosultságok is védelemben részesíthetők. A tulajdonhoz való jog az első generációs alapjogok közé tartozik. Bár a vagyon főszabály szerint nem részesíthető védelemben a tulajdonhoz való jog alapján, mégis a tulajdonhoz való jog sérelmét jelentheti, ha a közterhek olyan mértékűek, hogy azok ellehetetlenítik az egyént. A tulajdonhoz való jog korlátozható, korlátozását jelenti a kisajátítás, amit csak nyomós közérdekből, azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás mellett lehet megtenni.

Tudományterület:

Forrás:

Balogh-Békesi Nóra: A tulajdonhoz való jog. In Balogh Zsolt - Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 287-310.

Relációk