helyi önkormányzati képviselő

A helyi önkormányzati képviselők a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek az adott településen élő választópolgárok által választott tagjai. Ugyanúgy szabad mandátummal rendelkeznek, mint az országgyűlési képviselők. Tevékenységüket az egész település érdekének képviseletében kell ellátniuk. Lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok felügyeletével megbízott tanácsnokokat válasszon. A helyi önkormányzati képviselők a helyi önkormányzati választások során általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással nyerik el megbízatásukat, megválasztásukban nem csupán a magyar állampolgárok vehetnek részt, hanem más EU-tagállamok Magyarországon élő állampolgárai, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. Előbbiek aktív és passzív választójoggal rendelkeznek, míg utóbbiak csak aktívval. A képviselők tiszteletdíjra jogosultak.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 445., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXIII. cikk

Relációk