rendkívüli állapot

A rendkívüli állapot a különleges jogrend háborús helyzetet kezelésére hívatott altípusa. Főszabály szerint az Országgyűlés hirdetheti ki rendkívüli állapotot, az összes jelenlévő képviselő kétharmadának szavazatával. Ám ha az Országgyűlés ülésezése akadályokba ütközne, kihirdetheti a köztársasági elnök is, ám e döntést az Országgyűlés utólagosan felülbírálhatja. Garanciális szabály, hogy az Országgyűlés akadályoztatásának és a kihirdetés szükségességének egyidejű fennállásáról az Országgyűlés elnökének, a miniszterelnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének egybehangzóan kell döntenie. Csupán hadiállapot bekövetkezte, illetve közvetlen háborús veszéy esetén lehet kihirdetni. Ezzel egyidejűleg létre kell hozni a köztársasági elnökből, az Országgyűlés elnökéből, valamennyi parlamenti frakció elnökéből, a kormány tagjaiból, és a Honvéd Vezérkar (tanácskozási joggal jelenlévő) elnökéből álló Honvédelmi Tanácsot. Az alapjogokat rendkívüli állapot esetén is tiszteletben kell tartani, az Alkotmánybíróság jogköre nem korlátozható, az Alaptörvény fel nem függeszthető, az Országgyűlés nem feloszlatható, és a normál állami működés rendje visszaállítandó, ha a rendkívüli állapot feltételei többé nem állnak fenn.

Tudományterület:

Forrás:

Jakab András - Till Szabolcs: A különleges jogrend. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 492-497., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 48-49. cikk

Relációk