esetjog

Az esetjog bíró alkotta jog. Magyarországon a bírói esetjognak (precedensjognak) annak ellenére szerepe van a jogok érvényesülésében, hogy az új magatartási szabályokat nem állapíthat meg, csupán a jogszabályok keretein belül, azok értelmezése kapcsán nyújtanak támpontot, hiszen bár jogilag nem kötelezők a későbbi jogalkalmazói gyakorlatra, a jogorvoslati mechanizmusok következtében mégis érvényesül. Az angolszász országokban ezzel ellentétben a precedensek jogforrásnak minősülnek, és kötelező erővel bírnak.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 89-90.

Relációk