jogegységi határozat

A jogegységi határozat olyan, a Kúria által hozott határozat, amely a bíróságokra nézve kötelező, és amelynek elsődleges célja a bírói gyakorlat továbbfejlesztése, illetve az egységes bírói gyakorlat biztosítása. A jogegységi határozat meghozatalára a legfőbb bírói szerv, a Kúria jogegységi eljárása során kerül sor. Erre tehát akkor kerül sor, ha a Kúria úgy véli, hogy jogegységi határozat meghozatalára, vagy korábbi jogegységi határozat módosítására, esetleg hatályon kívül helyezésére van szükség annak érdekében, hogy a bírói gyakorlat továbbfejlesztésére, vagy pedig egységes bírói gyakorlat biztosítására kerüljön sor, vagy pedig a Kúria valamely ítélkező tanácsa a Kúria valamely másik tanácsa elvi bírósági határozatától vagy elvi bírósági döntésétől jogkérdésben el kíván térni. Bár nem jogszabály, a bíróságokra nézve kötelező, így a jogszabályokat mindig a kapcsolódó jogegységi határozatok fényében szükséges alkalmazni.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 86-87., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 170-171.

Relációk