ellenjegyzés (jog)

Az ellenjegyzés azt jelenti, hogy valamely politikai felelősséggel nem rendelkező tisztségviselő (általában a köztársasági elnök) helyett aláírásával egy politikai felelősséggel rendelkező tisztségviselő (általában a kormány valamely tagja) vállalja a felelősséget. A köztársasági elnöknek bizonyos hatáskörei gyakorlása esetén szüksége van a kormány valamely tagjának az ellenjegyzésére. Erre azért van szükség, mert a köztársasági elnöknek nincsen politikai felelőssége, ám valakinek vállalnia kell azt. A hatályos magyar jogban ellenjegyzésjez kötött valamely nemzetközi szerződés kötelező hatályának köztársasági elnök általi elismerése, az egyéni kegyelmezési jogkör gyakorlása, és egyes területszervezési kérdésekben, továbbá az állampolgárság keletkezésével és megszűnésével kapcsolatosan meghozott döntések.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: A köztársasági elnök. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 103.

Relációk