jogszabály

A jogszabályok a jogalkotó hatáskörrel bíró szervek által alkotott általánosan kötelező magatartási szabályok, amelyek a jogalkotó hatáskörrel felruházott szervek által kifejezetten abból a célból kerülnek megalkotásra, hogy a társadalmi viszonyokat a jövőre nézve, elvont (absztrakt) módon szabályozzák. A magyar jogrendben jogszabályok a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetője rendelete és az önkormányzati rendelet. Mindezeken felül pedig jogszabálynak minősülnek bizonyos, különleges jogrendben meghozott rendeletek, így a Honvédelmi Tanács rendkívüki állapot és a köztársasági elnök szükségállapot ideje alatt hozott rendelete. Az Alaptörvénnyel egyetlen jogszabály sem lehet ellentétes. Az Alaptörvény önmagát nem nevezi jogszabálynak.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 68., Magyarország Alaptörvénye ( 2011. április 25.) T) cikk

Relációk