hatásköri bíráskodás

A hatásköri bíráskodás azt jelenti, hogy amennyiben valamely állami szervek között, vagy pedig állami és önkormányzati szervek között (ide nem értve a közigazgatási hatóságokat) hatásköri összeütközés történik, az érintett szerv indítványozhatja az valamely arra feljogosított szervnél azt, hogy az összeütközést az feloldja. Magyarországon az Alkotmánybíróság feladata az ilyen hatásköri összeütközések Alaptörvény értelmezése útján való feloldása. Tehát csak olyan hatáskörök esetében merülhet fel az Alkotmánybíróság hatásköri bíráskodásának feloldása, amely esetekben a hatásköri összeütközés feloldásához alkotmányértelmezés szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az Alkotmánybíróság. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szerkezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 125.

Relációk