párt

A politikai pártok olyan csoportok, amelyeket azonos nézeteket valló egyének hoznak létre abból a célból, hogy közös politikai elképzeléseiket érvényesítsék. A politikai pártok rendszerint rendelkeznek egy saját szervezeti struktúrával és szervezeti céllal is, ami nem más, mint a kormányzati hatalom megszerzése és megtartása, vagy legalábbis az abból való részesedés. A pártok a modern demokráciákban – a politikai-alkotmányos rendszerben betöltött funkcióik és feladataik miatt – nélkülözhetetlennek tekinthetők. Funkcióik közé tartozik az érdekartikuláció, -integráció és -aggregáció, a politikai célok meghatározása, egyes választással összefüggő funkciók, a polgárok informálásának, mobilizálásának és szocializációjának funkciója, a politikai-kormányzati elit rekrutációjának (kiválasztódásának) funkciója, a kormányzati fukció, továbbá a politikai döntések formálásának, a politikai döntések meghozatalának funkciója.

Tudományterület:

Forrás:

Kocsis Miklós - Petrétei József - Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015. 274-284.

Relációk