menekült

Menekült az, akit faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől megalapozottan fél, s e megalapozott félelem miatt tartózkodik az állampolgársága szerinti országon kívül. Ahhoz, hogy valaki menekültként elismerésre kerüljön, az is szükséges, hogy ne tudja, vagy az üldözéstől való félelmében ne kívánja az állampolgársága szerinti ország védelmét igénybe venni. Hontalanok esetében pedig az a menekült, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fentebbi okok miatt események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem kíván oda visszatérni.

Tudományterület:

Forrás:

1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről 1. cikk

Relációk