önkormányzati hatáskörök

A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei a helyi önkormányzatok által ellátandó és ellátható feladatokat határozzák meg. Két csoportba sorolhatók, méghozzá az államigazgatási és önkormányzati ügyek csoportjába. Az önkormányzati ügyekhez tartozó feladat- és hatásköröket aszerint is feloszthatjuk, hogy azokat az önkormányzat köteles-e ellátni. Eszerint léteznek kötelező, a törvény által az önkormányzatra telepített hatáskörök, önként vállalt önkormányzati feladatok, az államtól önkéntesen átvállalt feladatok, valamint a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatoktól önként átvállalt feladatok.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 438-444.

Relációk