közpénzügyek

A közpénzügyek körébe a pénzügyi jog alkotmányokban lefektetett alapjait sorolhatjuk, így a különböző költségvetési (költségvetésre és zárszámadásra vonatkozó), adójogi, vagyongazdálkodási (állami-nemzeti vagyon) szabályokat, valamint a fizetőeszközre vonatkozó szabályokat, továbbá az államadósságra vonatkozó szabályokat. Magyarország Alaptörvénye megalkotása során külön fejezetet szenteltek a közpénzügyek alkotmányos szintű szabályozásának.

Tudományterület:

Forrás:

Klicsu László: Közpénzügyek. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, bővített kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 461-475.

Relációk